Xin Chào

Thi hk1 năm học 2012-2013

DANH SÁCH CÁC PHÒNG THI HK1 NĂM HỌC 2012-2013


Xem danh sách phòng thi Hk1 các khối lớp   K6       K7      K8    K9


Các mẫu báo cáo của nhóm bộ môn HK1 2012 - 2013

 

Báo cáo sơ kết bộ môn        Tải về mẫu                 

 

Thống kê điểm thi HK1 2012-2013

Sau khi hoàn tất điểm các bộ môn. Thống kê sẽ được tải lên tại đây . Các thầy cô xem và tải về để báo cáo bộ môn.


Thống kê điểm thi HK1 theo lớp


Thống kê diểm thi Hk1 theo khối


Thống kê điểm TB HK1 theo lớp

 

Thống kê điểm TB HK1 theo khối